Psykolog og Parterapeut Karin Sparre

Parterapeut Karin SparreJeg hedder Karin Sparre og er autoriseret psykolog og parterapeut. Jeg blev færdiguddannet ved Aarhus Universitet i 1998. Jeg har arbejdet en del med familieterapi og individuelle terapiforløb med børn og unge. Derudover har jeg været børnesagkyndig rådgiver og konfliktmægler i statsforvaltningen. Jeg blev meget optaget af parterapi da jeg i mit tidligere arbejde i et familiecenter, oplevede hvordan børn og unges trivsel i høj grad bliver påvirket af deres forældres udfordringer og kampe i parforholdet. Jeg er således meget begejstret for, hvordan parterapi både kan skabe  utrolig meget glæde og udvikling for parret imellem men også for den enkelte og for familien som helhed. Jeg mener ikke at man skal ændre på sig selv igennem terapi, men egenterapi og parterapi er en mulighed for at transformere og revitalisere sit eget liv ved bevidst at tage ansvar for kvaliteten af sit parforhold. Den nære kontakt og oplevelsen af at være forbundet med sin partner kan i perioder blive udfordret af det travle hverdagsliv og det kan være svært at nå hinanden. I parterapien vil I lære en ny måde at tale og lytte på, hvor konflikter kan transformeres til følelsesmæssig heling og vækst.

Egenterapi som parterapeut

Jeg anser egenterapi som en naturlig del af mit virke som psykolog. Ved at arbejde med min egen historie og mit personlige tilknytningsmønster, er jeg bedre i stand til at bruge min fulde kapacitet som parterapeut. Samtidigt er jeg og min mand periodevis i et parterapeutisk forløb da jeg mener det er vigtigt selv at mærke og erfare det som jeg selv ønsker at videregive til andre.

Supervision, kurser og efteruddannelser

Jeg vægter faglighed og etik meget højt. Jeg modtager derfor regelmæssigt supervision ved en specialistgodkendt supervisor, og deltager løbende i relevante kurser samt efteruddannelse. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og er således underlagt lov om tavshedspligt og journalføring.

Interesseret i at vide mere om parterapeut Karin Sparre?

Læs nærmere om min teori og metode
Kontakt mig for at booke aftale eller høre nærmere om mine ydelser