Imago Relationsterapi

Imago Relationsterapi

Mit teoretiske tilgang tager har udgangspunkt i Imago Relationsterapien, som er udviklet af psykologerne Harville Hendrix og Helen LaKelly Hunt. Teorien inddrager elementer fra den systemiske, psykodynamiske og kognitive teori. Mest centralt for teorien er dog tilknytningsteorien og den nyeste forskning indenfor neurofysiologi.

Tilknytningsteorien er særlig vigtig da den handler om hvordan man som barn gjorde sig sine første erfaringer med tilknytning til sin primære omsorgsgiver, og hvordan disse tidlige erfaringer får betydning for hvordan man forstår sig selv, og hvordan man indgår i relationer igennem livet. Vores første erfaringer med tilknytning som barn, får således en afgørende betydning for, hvordan vi som voksne indgår i et parforhold, og på hvilken måde vi håndterer konflikter.

Encountered centered Couples Therapy

Derudover er jeg meget inspireret af den Encountered centered Couples Therapy (EcCT)) udviklet af den anerkendte parterapeut Hedy Schleifer. EcCT er en nyere tilgang til at arbejde med par som har til formål at støtte par i at ændre deres mønster fra at leve i en “overlevelsesdans” til at leve et mere bevidst og nærværende forhold. En ændring fra “at overleve i isolation til at leve i forbundethed” (Hedy Schleifer).

bro.jpg

Parterapi i praksis

I parterapien vil I lære nye måder at tale sammen på, hvor kontakten og følelsen af forbundethed imellem jer styrkes. I vil blive mere opmærksomme på hvordan rummet imellem jer føles, og I vil kunne udvikle et mere bevidst parforhold, hvor I sammen kan transformere konflikter og destruktive mønstre til et værdiskabende forhold. Gennem det anerkendende møde med din partner,  vil I samtidig få mulighed for at hele egne følelsesmæssige sår.

I parterapien vil I som par sidde overfor hinanden og tale sammen mens I guides og støttes i jeres dialog undervejs. I vil gradvist lære dialogens grundelementer at kende, og når den er tilegnet, vil I selv kunne anvende den hjemme.

Kontakt parterapeut Karin Sparre for at høre nærmere om teori og metode